COVID-19: Kompensationsordning for folkehøjskolers tabte deltagerbetaling er nu åben

18.02.2021
Det er nu igen muligt for folkehøjskoler at søge om kompensation for tabt deltagerbetaling. Ordningen er blevet forlænget og dækker den aktuelle nedlukningsperiode fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021.

Kulturministeriets kompensationsordning for folkehøjskoler genåbner, og der er ansøgningsfrist den 1. april 2021.

Ordningen, som er vedtaget ved den politiske aftale af den 16. december 2020, kompenserer folkehøjskoler for tabt deltagerbetaling som følge af corona-restriktionerne.

Fakta om kompensationsordningen

Puljen yder kompensation for tabt deltagerbetaling i perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021 og gælder for dokumenteret hel eller delvis tilbagebetaling af allerede modtaget deltagerbetaling.

Der kan ydes kompensation for korte kurser, som må aflyses eller forkortes, i perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Der kan ydes kompensation for lange kurser, som må aflyses eller forkortes, i perioden fra og med den 21. december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Der kan ydes kompensation for op til 90 procent af den tabte deltagerbetaling i perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021. Der kan dog højst ydes kompensation svarende til højskolens faktiske, forventede udgifter i perioden.

Hvem kan søge?

Alle godkendte, danske folkehøjskoler, der er omfattet af ”Lov om folkehøjskoler”, og som modtager statstilskud, kan søge kompensationsordningen.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der administrerer ordningen.

Læs mere og søg ordningen

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19”

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 22. februar 2021