COVID-19: Fem puljer til genstart af kultur- og idrætsliv åbner snart

18.05.2021
Fem genstartspuljer på i alt 37,5 mio. kr. til kultur- og idrætslivet åbner for ansøgninger onsdag den 19. maj kl. 15.00. Genstartspuljerne skal understøtte genåbningen af kultur- og idrætslivet gennem aktiviteter og udvikling af nye formater i det offent

Ansøgninger til puljerne behandles i den rækkefølge, de modtages, og der lukkes for ansøgninger når alle midler er uddelt. 

De fem genstartspuljer er en del af Genstartsteamets anbefalinger til kulturministeren, som blev afleveret tidligere i år. Genstartsteamet består af repræsentanter fra både kultur- og idrætsliv, og teamets anbefalinger indeholder en række initiativer, herunder en række puljer, som skal understøtte genstarts-aktiviteter inden for både kunst, kultur og idræt.

Blandt initiativerne er fem puljer, der skal understøtte aktiviteter i vækstlaget, udforskning af nye formater i det offentlige rum og omlægninger samt nytænkninger af allerede eksisterende projekter til for eksempel udendørs versioner. Alle aktiviteter skal bidrage til genåbningen af kultur- og idrætslivet efter COVID-19-nedlukningen. 

De fem puljer, der kan søges, er:

Pulje 1: Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Puljens formål er at yde tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag, der sikrer en sikker genåbning af kultur- og idrætsforeninger, kulturinstitutioner mv. Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, eksempelvis kulturinstitutioner og idrætsorganisationer, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne. Der er afsat i alt 4,4 mio. kr. til puljen til fordeling.

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Pulje 2: Kultur for alle - digitale tilbud til borgerne

Puljens formål er at gøre kulturtilbud tilgængelige gennem digitale tiltag. Der kan eks. søges tilskud til versioneringer af allerede udviklede aktiviteter til online-formater. Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, eksempelvis kulturinstitutioner og idrætsorganisationer, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne. Der er afsat i alt 4,8 mio. kr. til fordeling.

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Pulje 3: Aktiviteter for vækstlaget

Puljens formål er at støtte aktiviteter i vækstlaget med henblik på fortsat udvikling, aktivitet og eksponering af vækstlaget inden for kultur- og idrætslivet. Puljen kan søges af aktører i vækstlaget inden for kultur- og idrætsområdet, dvs. nye kunstnere og atleter/idrætstalenter, samt den kan søges af kultur- og idrætsforeninger og kulturinstitutioner, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne. Der er afsat i alt 11,6 mio. kr. til fordeling.

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Pulje 4: Nye formater for aktiviteter i det offentlige rum

Puljens formål er at understøtte, at publikum får oplevelser med nye kultur- og idrætsaktiviteter og at yde tilskud til afprøvning af nye formater. Det kan f.eks. være omlægning af allerede planlagte arrangementer fra indendørs til udendørs eller fra stort til mindre deltagerantal. Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne. Den ansøgende forening eller institution skal indgå i samarbejde med en anden forening eller institution, for eksempel på tværs af sektorer, om det projekt, der søges om tilskud til. Der er afsat i alt 10,7 mio. kr. til fordeling.

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Pulje 5: 100 dage med kultur og idræt

Puljens formål er at støtte aktiviteter, der indgår i en landsdækkende festival for kultur og idræt, som vil være med til at markere genåbningen af kultur- og idrætslivet i hele landet. Puljen kan søges af kommuner til aktiviteter i kommunen i samarbejde med lokale aktører og foreninger. Der er afsat i alt 4,8 mio. kr. til fordeling. 

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Ansøgninger til puljerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, indtil puljernes midler er opbrugt. Puljerne lukkes for ansøgninger, når midlerne er opbrugt. 

Puljerne kan søges fra onsdag den 19. maj kl. 15.00 

Læs mere om genstartsteamets anbefalinger på Kulturministeriets hjemmeside

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 21. maj 2021