COVID-19: Få styr på kommende frister for hjælpepakker

13.04.2021
En række af de særlige hjælpepakker, der er etableret til kulturlivet under coronaepidemien, og som bliver administreret af Slots-og Kulturstyrelsen, har snart ansøgningsfrist. Husk at søge, før ansøgningsfristen udløber.

På Kulturministeriets område er der etableret en række aktivitetspuljer og kompensationsordninger, som skal hjælpe danske kunstnere og det danske kulturliv, der er påvirket økonomisk som følge af corona-restriktionerne. 

En række af de støtteordninger, der bliver administreret af Slots- og Kulturstyrelsen, har frist inden længe. Det drejer sig om følgende ordninger: 

Kunststøtteordningen 2020

Hvis man som kunstner har mistet mindst 30 procent af sin indtægt fra kunstnerisk virke i 2020 kan man søge om kompensation. Ordningen er rettet mod professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede.

Den tabte indtægt skal minimum udgøre 30 procent af den samlede kunstneriske A- og B-indkomst samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed. Man kan søge om kompensation for perioden fra den 1. september til og med den 31. december 2020.

Bemærk, at der også er en ordning for økonomisk tab i 2021, der først har frist i maj måned. 

Ansøgningsfrist: Den 15. april 2021. 

Særligt sæsonafhængige kunstnere

Denne ordning er rettet mod professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede, som er særligt afhængige af indkomst i december måned 2020. 

For at søge ordningen skal man tjene 50 procent mere end sin gennemsnitlige månedlige indkomst i december 2020. 

Ansøgningsfrist: Den 15. april 2021. 

Aflyste og udsatte tv-produktioner

Ordningen er rettet mod danske film- og tv-produktionsselskaber, der som følge af restriktioner i forbindelse med COVID-19 har oplevet et økonomisk tab på grund af annullerede eller udsatte tv-produktioner i perioden fra den 11. marts 2020 til og med den 22. maj 2020. Ordningen dækker også COVID-19-relaterede meromkostninger på tv-produktioner gennemført i samme periode. 

Ansøgningsfrist: Den 19. april 2021.

Andre hjælpepakker til kunstnere og kulturliv

Der er etableret en række hjælpepakker og initiativer til kulturlivet som følge af COVID-19. Nogle giver mulighed for at søge om kompensation for eksempelvis tabt indtægt, mens andre giver mulighed for at søge om støtte til fremadrettede aktiviteter. 

Hvis man har spørgsmål til de enkelte ordninger, og hvordan man søger, så er man velkommen til at ringe til Kulturministeriets Corona-Hotline. 

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 13. april 2021