COVID-19: Få overblik over kommende ansøgningsfrister

23.08.2021
Ansøgningsfristen for en lang række af de særlige hjælpepakker, der er vedtaget på Kulturministeriets område i forbindelse med coronaepidemien, er ved at nærme sig. Få overblik over fristerne på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

En række af de puljer og kompensationsordninger, der er politisk vedtaget som følge af coronapandemien, og som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, har ansøgningsfrist inden længe.

Hold øje med kommende ansøgningsfrister

Nogle af de ordninger, der snart har ansøgningsfrist, er ”Kunststøtteordningen 2021”, "Lønkompensation" og ”Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter”.

Kunststøtteordningen kan søges af professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med de nævnte kunstområder.

Der kan søges kompensation for tabt kunstnerisk indtægt i perioden fra den 1. januar til den 30. juni 2021, og ansøgningsfristen er her den 31. august 2021.

Lønkompensation kan søges af henholdsvis kommunale og selvejende institutioner. Der kan søges om kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 30. juni 2021, og ansøgningsfristen er her den 31. august 2021.

Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter kan søges for perioden fra den 1. juli til den 31. august 2021. Der kan søges om tilskud til publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet, og ansøgningsfristen er her den 6. september 2021.

Ordninger med ansøgningsfrist den 30. august 2021:

  • Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Ordninger med ansøgningsfrist den 31. august 2021:

  • Kunststøtteordningen 2021.
  • Kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.
  • Kompensation for faste omkostninger i forbindelse med nedlukningen af Nordjylland.
  • Faste omkostninger "light" under den nordjyske nedlukning.
  • Lønkompensation.

Ordninger med ansøgningsfrist d. 6 september 2021:

  • Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter

Se fuldt overblik over puljer og ordninger, der snart har ansøgningsfrist

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 14. september 2021