COVID-19: Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter kan nu søges for juli og august 2021

22.06.2021
Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter er nu åben for ansøgninger for perioden fra den 1. juli til den 31. august 2021. Ansøgningsfristen er den 6. september 2021.

Den 4. juni blev der indgået politisk aftale mellem regeringen og et bredt flertal af folketingets partier om at forlænge Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter frem til den 31. august 2021. Der er afsat yderligere 180 millioner kroner til puljen.   

Det betyder, at kulturaktører nu kan søge om tilskud til nye eller planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter i perioden fra den 1. juli til og med den 31. august 2021. 

Forlængelsen er en del af sommerpakken til kulturlivet. I aftalen indgår foruden en forlængelse af aktivitetspuljen til kulturaktiviteter også en pulje til kunstneriske sommeraktiviteter samt en pulje til publikumsfremmende aktiviteter for institutioner med faste attraktioner.

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, kan søge puljen. Det kan være for eksempel et teater, spillested, koncerthus, orkester, museum, cirkus, en stand-up-venue, revy, biograf, folkeoplysende forening eller multiarena.

Puljen understøtter desuden publikumsrettede kulturaktiviteter målrettet børn og unge, som finder sted i for eksempel daginstitutioner eller folkeskoler.

Fakta om puljen

Puljen yder tilskud til publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet med billetsalg og mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidig ved aktivitetens gennemførelse. Der gives tilskud på op til 65 procent af kulturaktivitetens omkostninger, og der kan søges op til 1,5 millioner kroner per aktivitet. Det er en betingelse for at modtage tilskud fra puljen, at ansøgeren kan dokumentere de afholdte udgifter. Eventuelle overskydende midler skal tilbagebetales.

Vær opmærksom på, at hver ansøger højst kan modtage 6 millioner kroner i tilskud fra puljen i perioden fra den 1. juli til den 31. august 2021.

Læs mere og søg aktivitetspuljen til kulturaktiviteter for juli og august 2021

Se en oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 09.00-16.00 - fredag til kl. 15.00.

Opdateret 03. november 2021