COVID-19: Aktivitetspulje til kulturaktiviteter åbner for afrapportering på tilskud over 100.000 kroner

03.02.2021
Aktivitetspulje til kulturaktiviteter åbner for, at tilskudsmodtagere kan afrapportere for tilskud på over 100.000 kroner og 500.000 kroner. Man kan nu finde regnskabsskabelon, revisorerklæring og revisorvejledning på Slots- og Kulturstyrelsens afrapporte

Fra i dag kan tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud på over 100.000 kroner og 500.000 kroner fra ”Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter”, afrapportere for deres afholdte aktiviteter.

Tilskudsmodtagere skal indsende én regnskabsskabelon per ansøgning. Det betyder, at tilskudsmodtagere, der har indsendt to eller flere ansøgninger per aktivitetsperiode, skal indsende et tilsvarende antal regnskabsskabeloner.

Hvem skal indsende regnskab?

Alle, der har modtaget mere end 100.000 kroner i tilskud fra ”Aktivitetspulje til kulturaktiviteter”, skal indsende et regnskab. Fristen for indsendelse af regnskab er fastsat i bevillingsbrevet.

Tilskudsmodtagere kan kun aflægge regnskab til aktivitetspulje til kulturaktiviteter ved at bruge den korrekte regnskabsskabelon.

Se regnskabsskabelonen

Baggrund for aktivitetspuljen

I henhold til den politiske aftale om tillæg til genåbning af generelle kompensationsordninger af den 16. december 2020 blev puljen forlænget frem til og med den 28. februar 2021.

På baggrund af statsministerens udmelding på pressemødet den 28. januar 2021 om forlængelse af de nuværende restriktioner til og med den 28. februar 2021 er puljen lukket for ansøgninger. Det skyldes, at kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, som administrerer aktivitetspuljen og en lang række andre COVID-19-relaterede kompensationsordninger.

Læs mere om kompensationsordninger og puljer

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19"

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00
på hverdage fra kl. 09.00-16.00 - fredag til kl. 15.00. 

Opdateret 22. februar 2021