Modtag redaktionel produktionsstøtte i 2022

01.09.2021
Medienævnet yder også i 2022 produktionsstøtte til nyhedsmedier. Ansøgninger kan indsendes nu og frem til fredag den 1. oktober 2021 kl. 14.00.

Det er nu igen muligt for nyhedsmedier at søge om tilskud til redaktionel produktion.

Medienævnet yder redaktionel produktionsstøtte til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier i henhold til lov om mediestøtte. Det følger blandt andet af loven, at nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum, består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. Der er desuden en række andre betingelser, der skal opfyldes for at opnå støtte.

For at komme i betragtning til redaktionel produktionsstøtte i 2022 skal en ansøgning eller indberetning være indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen senest fredag den 1. oktober 2021 kl. 14.00. Følg nedenstående guide for ansøgning eller indberetning.

Hvis det er første gang, der søges om redaktionel produktionsstøtte, eller mediet har modtaget produktionsstøtte før 2021, men ikke i 2021:

Læs mere om redaktionel produktionsstøtte

Hvis mediet har modtaget redaktionel produktionsstøtte i 2021:

Læs mere om redaktionel produktionsstøtte – indberetning

Yderligere oplysninger:

For spørgsmål til innovationspuljen: Brug kontaktformularen i den røde boks øverst til højre.

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 01. september 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen