Medienævnet uddeler ny runde innovationsstøtte

19.04.2021
Den første runde innovationsstøtte i 2021 er blevet uddelt af Medienævnet.

Medienævnet har netop uddelt 12.672.494 millioner kroner i innovationsstøtte i årets første ansøgningsrunde. Puljen består af både etableringsstøtte og udviklingsstøtte.

Nævnet har i denne omgang modtaget i alt 37 ansøgninger, og ud af dem var 20 om etableringsstøtte og 17 om udviklingsstøtte. Ud af 37 ansøgninger har 12 fået tilsagn, mens 25 har fået afslag.

Afslagene skyldes blandt andet, at projekterne efter Medienævnets vurdering ikke er at betragte som nyhedsmedier i lovens forstand, at mediet ikke har et indhold, hvor det redaktionelle stof i form af artikler mv. er inden for et bredt emneområde, og at det redaktionelle stof ikke primært behandler såvel politiske, samfundsrelaterede som kulturelle temaer.

Derudover er der også givet afslag begrundet i, at nogle projekter ikke ville være økonomisk selvbærende, og at egenfinansieringen ikke har opfyldt lovens minimumskrav.

Medienævnet har vurderet og prioriteret ansøgningerne i henhold til formålet med ordningen.

Næste frist for at søge innovationsstøtte er den 12. august 2021 klokken 12:00.

Læs mere om innovationspuljen

Se liste over tilskudsmodtagere


Yderligere oplysninger:

For spørgsmål til innovationspuljen: Brug kontaktformularen i den røde boks øverst til højre.

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 19. april 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen