Høring over Radio LOUDs redegørelse for kendskabs-, lytter-, og kvalitetsmåling

02.08.2021
Radio og tv-nævnet igangsætter nu en særskilt høring over Radio LOUDs redegørelse for kendskabs-, lytter- og kvalitetsmålingen. Fristen for indsendelse af høringssvar er den 23. august kl. 12.00.

Radio- og tv-nævnet har i år besluttet at gennemføre høringer over alle public service redegørelser. Det har således været muligt at indsende høringssvar vedrørende redegørelserne fra DR, TV2 Danmark A/S, de regionale TV2-virksomheder, Radio FM4 A/S (Radio4) og Kulturradio Danmark A/S (Radio LOUD).

For Kulturradio Danmark A/S (Radio LOUD) gælder der det særlige, at kanalens kendskabs-, lytter- og kvalitetsmåling efter bekendtgørelsen først kunne udarbejdes efter den 1. april i år. Kanalens redegørelse om dette punkt forelå og blev offentliggjort sammen med resultatet fra målingen den 9. juli, og nu gennemføres der en særskilt høring over dette.

Høringssvar knyttet til denne særskilte høring sendes til: rtv@remove-this.slks.dk.

Fristen for indsendelse af høringssvar er den 23. august kl. 12.00.

Samtlige høringssvar vil efter fristen for afgivelse af høringssvar blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Høringssvarene indgår herefter i Radio-og tv-nævnets behandling af public service-redegørelserne, og nævnet kan, hvor det skønnes relevant, inddrage elementer fra høringssvar i forbindelse med nævnets udtalelse.

Hent høringsmateriale for Radio LOUDs redegørelse for kendskabs-, lytter-, og kvalitetsmålingen

Baggrunden og processen for høringerne kan findes her 

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 02. august 2021