Bladpuljens Fordelingsudvalg har uddelt tilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

13.04.2021
Tilskuddets formål er at bidrage til demokratisk debat samt kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet.

Bladpuljens Fordelingsudvalg har uddelt distributionstilskud for 2021 til visse periodiske blade og tidsskrifter, herunder foreningsblade. 

Bladpuljens Fordelingsudvalg har i denne runde behandlet 251 ansøgninger, hvoraf 15 ansøgninger kom fra nye ansøgere. Samlet set meddelte Bladpuljens Fordelingsudvalg tilsagn for knap 17 millioner kroner til 230 blade eller tidsskrifter.

Der har igen i år været stor variation i de emneområder, som bladene beskæftiger sig med. I de støttede periodiske blade og tidsskrifter kan man blandt andet glæde sig over læsning om alt fra kunst, kultur og idræt til naturbevaring og religion. 

Derudover favner puljen bredt i forhold til målgrupper. Med tilskud til blade som ”PandaClub” udgivet af ”WWF Verdensnaturfonden” og ”Wide” udgivet af ”Det Danske Spejderkorps” bidrager puljen blandt andet til kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet for Danmarks børn og unge.

Fakta om distributionstilskud

Bladpuljen yder tilskud til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter, der udkommer mindst to gange årligt. Tilskud kan ydes, hvis bladets indhold:

  • Er af almennyttig eller humanitær karakter.
  • Er inden for områderne kunst og kultur, undervisning, idræt, miljø og religion.

Tilskud kan søges af foreninger og udgivere, som på et ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning eller fremmer foreningslivet. Der søges tilskud for ét år ad gangen. 

Næste ansøgningsfrist for distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter er den 3. februar 2022 kl. 12.00.

Se tilskudsmodtagere

Læs mere om kriterierne for tilskud

Yderligere oplysninger:

For spørgsmål til Bladpuljen: Brug kontaktformularen i den røde boks øverst til højre.

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 09. december 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen