Tag med på online-seminar om initiativet ”Grib Engagementet”

01.10.2021
I alt 27 kommuner har i 2021 modtaget knap 19 millioner kroner til en række modelforsøg under initiativet ”Grib Engagementet”, der skal give flere børn og unge mulighed for at møde kunst og kultur. Slots- og Kulturstyrelsen afholder nu et online-seminar f

Hvordan sikrer vi, at flere børn og unge får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter?

Gennem initiativet ”Grib Engagementet” er der lige nu gang i 14 forskellige projekter i 27 kommuner, hvor man sammen med lokale aktører undersøger, hvad der virker og ikke virker, når kommuner tilrettelægger kunstneriske aktiviteter for børn og unge.

Erfaringerne fra modelforsøgene og den løbende evaluering skal danne grundlag for at vurdere, hvordan det fremover er muligt at understøtte, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter.

Til seminaret vil man høre eksempler fra de igangværende modelforsøg om, hvad der virker og ikke virker, når flere børn og unge skal opleve glæden ved at udtrykke sig inden for blandt andet musik, billedkunst og drama.

Der vil også være mulighed for at høre den norske kulturskoleforsker Anders Rønningen holde et oplæg om de erfaringer, som kulturskoler i Norge har gjort sig for at skabe adgang og deltagelse blandt flere børn og unge.

Tid og sted

Seminaret finder sted onsdag den 13. oktober fra kl. 11.00 til 13.00. Det er gratis at deltage i seminaret, der foregår online.

Læs programmet og tilmeld dig via linket nedenfor. Man modtager inden seminaret begynder et link, så man kan logge på online.

Fakta om ”Grib Engagementet”

Der er på finansloven afsat 20 millioner kroner i både 2021 og 2022 til kommunale modelforsøg. Initiativet er en del af regeringens ambition om, at flere børn og unge skal møde kulturen.

Slots- og Kulturstyrelsen modtog i 2021 i alt 16 ansøgninger, og der blev ansøgt for i alt 23,8 millioner kroner. I alt 14 ansøgninger fik tilskud til forsøg, der retter sig mod børn og unge i alderen 0 til 24 år.

Puljens anden ansøgningsrunde åbnede den 19. august 2021, og puljen kan søges frem til og med den 10. november 2021.

Tilmeld dig seminaret 13. oktober kl. 11-13

Læs mere om initiativet ”Grib Engagementet” og søg ordningen

Læs om de projekter, der har fået støtte fra første ansøgningsrunde

Yderligere oplysninger:

Musikskolekonsulent Niels Græsholm, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Børne- og ungekonsulent Mia Nadia Lippert, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 76 51 16 

Opdateret 01. oktober 2021