Søg udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

20.05.2021
Det er nu muligt at søge midler til udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Der er udvalgt en række indsatsområder, der dækker over demokrati, digital transformation og læring og dannelse. Der er 22,5 millioner kroner i puljen i 2021. Ansøgningsfristen er den 15. september 2021.

Dette års udviklingspulje fokuserer på en række indsatsområder, der understøtter udviklingen inden for de treårige strategiske pejlemærker, som kulturministeren har udpeget for udviklingsmidlerne til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. 

Seks indsatsområder for udviklingspuljen i 2021

Årets indsatsområder og de treårige pejlemærker er udpeget af kulturministeren efter drøftelse med Kommunernes Landsforening på baggrund af oplæg fra Strategisk Biblioteksudvalg.

De seks indsatsområder er:

• Drivkraft i stærke og bæredygtige lokalsamfund

• Fremme fri og lige adgang til viden

• Udbygge data literacy og teknologiforståelse

• Udvikle digitale services, platforme og formater

• Litteraturen i nye former

• Understøtte FN’s verdensmål

Ingen egenfinansiering ved mindre projekter 

Som noget nyt i år er kravet om egenfinansiering på minimum 40 procent af projektet fjernet for projekter under 100.000 kroner.

Formålet med ændringen er at imødekomme mindre institutioner med gode projektideer, der tidligere ikke har haft mulighed for at søge udviklingspuljen på grund af kravet om egenfinansiering. 

Fakta om Udviklingspuljen

Det er første gang, at årets indsatsområder er udpeget inden for en række flerårige pejlemærker.  Pejlemærkerne skal være med til at sikre kontinuitet fra år til år, når der udpeges nye indsatsområder som ramme om de årlige udviklingsmidler.

Fra 2021 har Kulturministeriet nedsat Strategisk Biblioteksudvalg, der består af medlemmer fra bibliotekssektoren. Udvalget indstiller strategiske pejlemærker og indsatsområder og beslutter, hvilke projekter, der skal støttes. 

Udviklingspuljen er på 25,5 millioner kroner i 2021, hvoraf cirka 3 millioner kroner er afsat til bibliotekernes nettjenester. Puljen er i 2021 tilført midler, da opgaverne i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) overgik til en mellemkommunal forening, Det Digitale Folkebibliotek.

I den forbindelse blev det besluttet, at de statslige udviklingsmidler fra DDB fremover skulle indgå i ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.”

Læs mere og søg udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Læs mere om Strategisk Biblioteksudvalg

Yderligere oplysninger

Enhedschef Annette Bach og Konsulent og puljekoordinator Signe Thomsen, Slots- og Kulturstyrelsen: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 20. maj 2021