Nu er ”Puljen for Retrokonvertering 2021” åben for ansøgninger

01.09.2021
Det er nu igen muligt at søge tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger og databaser. Der er afsat 2,5 millioner kroner til puljen i 2021.

Retrokonvertering af gamle kortkataloger letter og rationaliserer bibliotekernes arbejdsgange, og samtidig får brugerne en bedre service.

I 2021 vil det igen være muligt for biblioteker og andre institutioner, der arbejder med retrokonvertering, at søge tilskud til retrokonvertering af ældre og ikke-digitaliserede bibliotekskataloger.

Tilskuddets størrelse fastsættes ud fra ansøgningens beskrivelse af materialets beskaffenhed samt eventuelle leverandørtilbud på retrokonverteringen. Det er en forudsætning for tilsagn, at de bibliografiske poster bliver tilgængelige for både interne og eksterne brugere.

Det forventes ligeledes, at de bibliografiske poster bliver stillet tilgængelige for offentligheden via hjemmesiden www.bibliotek.dk. Det sker gennem samarbejdet med DanBib.

Puljen åbner for ansøgninger i dag, og ansøgningsfristen er den 15. oktober 2021. Tilsagn er gældende for finansåret 2022.

 

Læs mere og søg puljen

Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Anders Cato, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00  

Opdateret 01. september 2021