Husk at søge ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”

19.08.2021
Det er stadig muligt at søge om puljemidler til udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Ansøgningsfristen er onsdag den 15. september 2021.

”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” fokuserer i år på en række indsatsområder, der understøtter udviklingen inden for de treårige strategiske pejlemærker, som er demokrati, digital transformation og læring og dannelse.

De seks indsatsområder er:

•    Drivkraft i stærke og bæredygtige lokalsamfund.
•    Fremme fri og lige adgang til viden.
•    Udbygge data literacy og teknologiforståelse.
•    Udvikle digitale services, platforme og formater.
•    Litteraturen i nye former.
•    Understøtte FN’s verdensmål.

Flere penge i puljen og støtte til digitale projekter

Udviklingspuljen er i 2021 på i alt 25,5 millioner kroner, hvoraf cirka 3 millioner kroner er afsat til bibliotekernes nettjenester.

Puljen er i år tilført ekstra midler, idet de statslige udviklingsmidler, der lå i det nu nedlagte Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), fremover indgår i puljen. Udviklingspuljen støtter af samme grund nu også digitale projekter.

Ingen egenfinansiering ved mindre projekter

Som noget nyt stilles der ikke krav om egenfinansiering for projekter under 100.000 kroner. Det sker for at imødekomme mindre institutioner med gode projektideer, som har svært ved at imødekomme kravet om egenfinansiering på mindst 40 procent.

Strategisk Biblioteksudvalg vurderer ansøgninger

I 2021 tog Kulturministeriet initiativ til at nedsætte Strategisk Biblioteksudvalg, der består af medlemmer fra bibliotekssektoren.

Udvalget indstiller strategiske pejlemærker og indsatsområder til ministeren og beslutter hvilke projekter, der skal støttes.

Læs mere og søg Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Læs mere om Strategisk Biblioteksudvalg

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Puljekoordinator Signe Thomsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 01. september 2021