Folkebiblioteker over hele landet kan igen søge tilskud til ”Hold Hjernen Frisk” til aktiviteter for seniorer

05.10.2021
Folkebiblioteker kan nu søge om tilskud til at igangsætte hjernestimulerende aktiviteter med fokus på mental stimulering, bevægelse og socialt samvær for seniorer, som en del af projektet ”Hold Hjernen Frisk”. Der er ansøgningsfrist mandag den 8. november

”Hold Hjernen Frisk” udbyder puljen ”Kulturen i bevægelse – bevægelse i kulturen” som er særligt henvendt til folkebibliotekerne. Der er nu åbent for ansøgninger om aktivitetsforløb, der retter sig mod seniorer, som gerne vil gøre en indsats for at bevare de små grå i en høj alder.

Folkebiblioteker kan søge om tilskud på 35.000 kroner til aktivitetsforløb af minimum otte ugers varighed. Som en del af forløbene skal der indgå fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær for seniorerne.

Der er ansøgningsfrist torsdag den 8. november 2021 kl. 12.00. Ansøgninger skal sendes til projektleder Henrik Jacobsen, DGI, henrik.jacobsen@remove-this.dgi.dk

Læs mere om ansøgningsrunden og søg tilskud

Find inspiration i idékataloget fra tidligere projekter under ”Hold Hjernen Frisk”

Fakta om ”Hold Hjernen Frisk”

”Hold Hjernen Frisk” er et treårigt samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Sangens Hus og Dansekapellet med DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger) som projektansvarlig. Projektet sætter ny viden i spil, så flere seniorer kan leve et aktivt liv i længere tid.

Bag projekt ”Hold Hjernen Frisk” står Nordea Fonden, som har ydet støtte til projektet, der bygger oven på et toårigt pilotforløb.

Yderligere oplysninger:

Projektleder Henrik Jacobsen, DGI, tlf.: 23 39 83 98, henrik.jacobsen@remove-this.dgi.dk
Chefkonsulent Inger Frydendahl, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 05. oktober 2021