Tre hjælpepakker på kulturområdet forlænget

18.06.2020
En omfattende økonomisk genopretningspakke vil fremover erstatte eksisterende hjælpepakker. Få et overblik over kompensationsordninger og hjælpepakker i denne nyhed.

En bred aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet betyder, at en omfattende økonomisk genopretningspakke fremover vil erstatte de eksisterende hjælpepakker.

For en række af de hjælpepakker, der er tilknyttet Kulturministeriets område, betyder det en forlængelse på 1 måned frem til den 8. august 2020.

Kulturministeriets hjælpepakker, der bliver forlænget frem til den 8. august, er:

  • Kompensationsordningen for højskoler, Folkeuniversitetet, aftenskoler og daghøjskoler.
  • Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst.
  • Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. (nødpulje).

Forlængelsen gælder for de hjælpepakker, der hidtil har været planlagt afsluttet den 8. juli. Forlængelserne beløber sig til i alt cirka 120 millioner kroner.  

For alle tre hjælpepakker vil Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerer ordningerne, opdatere nærmere om retningslinjer i de kommende dage.

Erhvervsministeren vil desuden forhandle videre om en sommerpakke med konkrete initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre. Til det bliver der afsat 700 millioner kroner i 2020. 

Læs aftalen om genopretning af dansk økonomi og udfasning af hjælpepakker

Få overblik over alle hjælpepakker på Kulturministeriets område

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00 

Opdateret 21. januar 2021