Søg støtte til almennyttige kulturelle projekter

03.02.2020
Puljen til almennyttige kulturelle projekter åbner for ansøgning mandag den 3. februar 2020. Der er frist for ansøgninger mandag den 9. marts 2020.

Puljen til almennyttige kulturelle projekter åbner for ansøgning mandag den 3. februar 2020.

Puljen støtter almennyttige projekter med et kulturelt formål inden for fire områder:

  • Demokrati og menneskerettigheder.
  • Kulturbevaring.
  • Kulturforståelse.
  • Modstandsfolk fra 2. verdenskrig.

Der ydes tilskud til projekter, der på nye måder øger engagementet i demokratiske problemstillinger, og til projekter som øger kendskabet til historiske særtræk i et lokalområde.

Derudover ydes der tilskud til tværkulturelle projekter, som på nye måder øger kendskabet til mellemfolkelig forståelse, og til projekter og aktiviteter, hvor målgruppen er modstandsfolk fra 2. verdenskrig. Aktiviteterne kan for eksempel være udflugter eller enkeltstående arrangementer.

Puljen har én årlig ansøgningsrunde, og der kan ikke indsendes ansøgninger efter fristens udløb. Der er deadline for ansøgninger ved midnat mandag den 9. marts 2020.

Læs mere om puljen og find ansøgningsformular

Find andre statslige støttemuligheder

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Konsulent Lene Iversen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 03. februar 2020