Søg pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder

16.12.2020
Slots- og Kulturstyrelsens "Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder 2021" åbner i dag og kan søges frem til den 12. februar. Der er afsat 5 millioner kroner til puljen.

Fra i dag og frem den 12. februar 2021 kan man søge "Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder 2021". Puljens formål er at understøtte aktivt medborgerskab gennem lokalt forankrede kunst- og kulturaktiviteter i udsatte boligområder. 

Puljen prioriterer projekter, der har fokus på selvorganiserende fællesskaber på tværs af køn, alder, uddannelse samt sociale, religiøse og kulturelle tilhørsforhold. Projekterne skal bygge på samskabelse og metodeudvikling med udgangspunkt i demokrati, dialog og medborgerskab. 

Puljen støtter projekter inden for et bredt defineret kulturbegreb, der bygger på demokratisk dialog og kunstnerisk praksis. Det omfatter folkeoplysning og kulturarv, herunder billedkunst, film, teater, litteratur, musik, dans, arkitektur og design.

Fakta om "Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder 2021"

Puljen kan søges af boligsociale aktører i partnerskab med kunst og kulturaktører. Det kan for eksempel være projekter, der tager afsæt i kunst, mesterlære, fysisk planlægning og beboerdemokrati - eller projekter, der har musik som omdrejningspunkt. 

For alle projekter gælder, at projekterne skal være treårige og inkludere blandt andet en bæredygtighedsstrategi. Det er samtidig et krav, at projekterne finder sted i et af de udsatte boligområder, der fremgår af "Liste over udsatte boligområder 2020.” 

Se Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder 

Læs mere om krav og kriterier og søg puljen

Fakta om "Pulje til kultur i udsatte boligområder 2019-2022"

Der er afsat i alt 20 millioner kroner i perioden 2019 til 2022 til kunst og kultur i udsatte boligområder, og hvert år fordeler Slots- og Kulturstyrelsen i samråd med et tværfagligt rådgivende udvalg i alt 5 millioner kroner. Puljen har været udmøntet to gange tidligere, hvor der er givet støtte til i alt syv projekter. 

Det rådgivende udvalg består af kunst- og kulturfaglige kompetencer, boligsociale kompetencer og kompetencer inden for demokrati og medborgerskab. 

Læs mere om det rådgivende udvalg 

Læs mere om puljen og støttede projekter fra 2020 og 2019  

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Ida Brændholt Lundgaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 16. december 2020