Søg aktivitetspulje til kulturaktiviteter

30.09.2020
Med den politiske aftale den 28. august 2020 om bedre vilkår for dansk kulturliv blev der besluttet en aktivitetspulje til publikumsrettede kulturaktiviteter, der skal støtte de kulturaktører, der fortsat opererer under restriktioner. Puljen kan nu søges.

Det er besluttet at oprette en pulje, der støtter danske kulturaktører i at skabe publikumsrettede kulturaktiviteter under de COVID-19-restriktioner og -retningslinjer, der gælder. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og den kan søges fra i dag.  

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Med denne model har vi nytænkt, hvordan vi bedst understøtter aktivitet og deltagelse i dansk kulturliv i et efterår præget af Corona-restriktioner. Puljen vil sørge for, at det fortsat er muligt at opleve kulturelle arrangementer i hele Danmark, samtidig med at det sker inden for sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.

På den ene side sikrer vi bedre økonomiske vilkår for et kulturliv, der har måttet aflyse mange arrangementer grundet Corona-relaterede restriktioner, mens vi på den anden side også giver danskerne mulighed for igen at deltage i en større del af landets kulturelle tilbud."

Fakta om puljen til kulturaktiviteter

For at skabe bedre vilkår for danske kulturaktører oprettes en aktivitetspulje til kulturaktiviteter med det formål at understøtte, at der i perioden den 1. september til den 31. oktober 2020 kan blive afholdt flere nye eller gennemført allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer. 

Puljen kan yde støtte til en enkelt kulturaktivitet (for eksempel en koncert eller forestilling), en række gentagelser af den samme kulturaktivitet (for eksempel teater- eller biografforestillinger) eller en række af beslægtede kulturaktiviteter, for eksempel en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode. 

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder med videre, som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter. Institutionen kan for eksempel være et teater, spillested, koncerthus, orkester, museum, cirkus, stand-up-venue, revy, biograf, folkeoplysende forening eller en multiarena. 

Der ydes tilskud på op til 65 procent af kulturaktivitetens udgifter, dog maksimum 1,5 millioner kroner per aktivitet. Der indføres et loft på 6 millioner kroner for, hvor meget den enkelte kulturaktør kan modtage i tilskud fra puljen i perioden frem til den 31. oktober 2020. Puljen kan søges af ansøgere med en årlig omsætning på mindst 1 million kroner og ansøger skal være CVR-registreret inden den 1. juni 2020.

Paraplyorganisationer på det amatørkulturelle område kan ansøge på vegne af deres medlemmer. Institutioner med videre, der har modtaget tilskud til at præsentere live-musik i 2020 fra mindst en af Statens Kunstfonds to puljer "Honorarstøtte til rytmiske spillesteder" og "Koncertvirksomhed og musikfestivaler", kan søge om tilskud fra puljen uanset deres årlige omsætning. 

Søg og læs mere om puljen til kulturaktiviteter og dens kriterier

Baggrund for puljen

Den nye aktivitetspulje til kulturaktiviteter er en del af en politisk aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Aftalen omfatter bl.a. forlængelse af flere vigtige kompensationsordninger, en udvidelse af den eksisterende hjælpepakke til foreningslivet og idrætten, lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige samt den nye aktivitetspulje til kulturaktiviteter. 

Læs mere om initiativerne i aftalen på kulturområdet på Kulturministeriets hjemmeside

Læs den politiske aftale (pdf) 

Se oversigt over alle initiativer, puljer og kompensationsordninger

Følg os på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 09.00-16.00 - fredag til kl. 15.00.
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 21. januar 2021