Pulje på 10 millioner til nye fællesskaber for ensomme er nu åben

16.11.2020
Det er nu muligt at søge den nye strakspulje, "Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed", på i alt 10 millioner kroner til bekæmpelse af ensomhed.

Den nye pulje, som er en del af en større politisk aftale, har til formål at sikre aktiviteter for borgere, der oplever ensomhed som følge af coronakrisen. 

"Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed" på 10 millioner kroner kan søges af foreninger på kultur-og socialområdet til aktiviteter for borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af coronapandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne skal give borgere adgang til sociale fællesskaber, som målgruppen ellers ikke har adgang til.

Puljen kan søges af foreninger, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, som for eksempel idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (og aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger og sociale foreninger.

Strakspuljen åbner for ansøgninger i dag, og midlerne fra puljen vil blive fordelt inden jul i år.

Fakta om puljen

Strakspuljen er en del af en politisk aftale fra den 6. november, hvor der blev afsat i alt 50 millioner kroner til bekæmpelse af ensomhed. Midlerne fordeles således:

  • 10 millioner kroner til en strakspulje til 1.000 nye fælleskaber.
  • 15 millioner kroner til Danmarks Almene Boliger til lokale indsatser mod ensomhed.
  • 20 millioner kroner til COVID-19-partnerskaberne for ældre, udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap igennem Social- og Indenrigsministeriet.
  • 5 millioner kroner til KFUMs "Social Drive Out" til indsats for udsatte borgere i landdistrikter.

Søg strakspuljen på 10 millioner kroner

Læs mere om aftalen 

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19"

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 21. januar 2021