Producenter af sæsonbetonet scenekunst kan nu søge om kompensation

16.06.2020
Producenter af professionel, sæsonbetonet scenekunstvirksomhed kan nu ansøge om kompensation for tabte indtægter som følge af COVID-19.

Der er nu åbent for ansøgninger til kompensation til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed som følge af situationen med COVID-19.

Formålet med kompensationsordningen er at spænde et sikkerhedsnet ud under de særligt nødlidende, professionelle scenekunstvirksomheder, der arbejder sæsonbetonet i Danmark, og som falder uden for de øvrige arrangementspuljer. Ordningen kan dermed bidrage til at sikre, at danske revyer og cirkus har mulighed for at ansøge om kompensation. 

Scenekunstproducenter får mulighed for at søge kompensation for op til 80 procent af tab, der påviseligt er direkte knyttet til aflyste, ændrede eller udskudte forestillinger som følge af COVID-19. 

Hvem kan søge?

Producenter, som arrangerer professionel, sæsonbetonet scenekunst med videre kan søge om kompensation gennem ordningen, hvis det er afgørende for virksomhedens eller institutionens fortsatte drift, at der ydes et ekstraordinært tilskud fra ordningen. 

Producenterne skal have planlagt at opføre forestillinger i mere end fire uger og mindre end seks måneder på samme lokation i Danmark og have udbudt mindst 100 billetter per opførsel. Opførelserne skal have været offentliggjort senest den 6. april 2020. 

Institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet eller er dækket ind af de øvrige hjælpepakker, kan ikke opnå tilskud fra denne pulje. 

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrer uddelinger fra puljen.

Fakta om puljen

Puljen, der er på i alt 26 millioner kroner, er etableret på baggrund af en politisk aftale imellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere. 

Aftalen er udmøntet i Aktstykke 180 af den 20. maj 2020 om kompensation til sæsonbetonet scenekunst under COVID-19. 

Puljen er åben for ansøgninger fra den 16. juni til den 1. november. Ansøgningerne bliver behandlet løbende i hele perioden. 

Læs aktstykket nr. 180 af 20. maj 2020 

Læs mere om kompensationsordningen og hent ansøgningsformular

Yderligere oplysninger:  

Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00 

Opdateret 08. januar 2021