Politisk aftale om yderligere hjælp til kulturen

29.08.2020
Men en ny politisk aftale etableres en pulje på 300 mio. kr. til flere kulturaktiviteter under genåbningen. Samtidig forlænges en række hjælpepakker.

Der er den 28. august 2020 indgået en politisk aftale om yderligere hjælp til blandt andet dansk kulturliv i forbindelse med genåbningen af Danmark.

Aftalen indholder blandt andet følgende:

  • Ny pulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. Puljen skal understøtte, at flere nye eller allerede planlagte kulturaktiviteter bliver gennemført i forbindelse med genåbningen af Danmark (perioden fra den 1. september – 31. oktober).
  • 100 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende hjælpepakke til foreningslivet og idrætten, der administreres af DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF.
  • Flere vigtige kompensationsordninger forlænges frem til den 31. oktober 2020: Det gælder bl.a. kompensationsordningerne til arrangører, kompensationsordningerne for faste omkostninger for særligt berørte erhverv. Dertil videreføres kompensationsordninger for selvstændige, kunstnere m.v., som er hårdt ramt af forsamlingsforbuddet. Den midlertidige kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. forlænges også.
  • Lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige mv.

Du kan læse mere om aftalen på Kulturministeriets hjemmeside

Den nye pulje til kulturaktiviteter samt kompensationsordningerne på Kulturministeriets område administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Flere informationer om, hvordan man søger vil fremgå på styrelsens COVID-19-side

Opdateret 21. januar 2021