Nye krav til ansøgere til den midlertidige kunststøtteordning

01.10.2020
Den midlertidige kunststøtteordning er blevet forlænget frem til den 31. oktober, hvor der – efter den 1. september - gælder særlige krav til ansøgere.

På grund af den ekstraordinære situation med COVID-19 og coronarelaterede restriktioner har Kulturministeriet fokus på at støtte professionelle kunstnere i form af kompensation for tabte indtægter relateret til deres kunstneriske virke.

Den midlertidige kunststøtteordning dækker perioden fra den 9. juli til den 31. august 2020 og perioden fra den 1. september til den 31. oktober 2020, hvor der ved den sidste periode kan søges kompensation frem til den 30. november 2020.

Fakta om ordningen

Man kan søge kompensation for to perioder: 

  • 9. juli – 31. august 2020
  • 1. september – 31. oktober 2020

Bemærk, at perioden fra den 1. september til den 31. oktober 2020 kan søges af kunstnere, som kan sandsynliggøre, at de har tabt kunstnerisk indtægt som følge af mindst én af følgende coronarelaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledninger 

For begge støtteperioder gælder, at den tabte indtægt skal udgøre minimum 30 procent af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed fra ansøgerens kunstneriske indtægt for hver støtteperiode.

Støtten kan udgøre op til 75 procent af det sandsynliggjorte indtægtstab i kunstnerisk virke - dog maksimalt 23.000 kroner per måned. For perioden fra den 9. juli til den 31. august 2020 kan man dog maksimalt få udbetalt 23.000 kroner i kompensation.

Læs mere om ordningen

Læs "Spørgsmål/svar om den Midlertidige kunststøtteordning"

Læs aftaleteksten (pdf)

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 09.00-16.00 - fredag til kl. 15.00.

Opdateret 02. oktober 2020