Nye frister for kompensation til sæsonafhængige kunstnere

29.09.2020
For at give flere sæsonafhængige kunstnere mulighed for at søge om kompensation i forbindelse med indtægtstab ved større arrangementer i sommerens løb er fristen for ansøgninger forlænget frem til den 31. oktober. En ny pulje for tabte produktionsomkostninger åbner den 1. november.

Fristen for at søge om kompensation fra ordningen "Midlertidig kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere" er blevet forlænget frem til lørdag den 31. oktober. Samtidig er åbningsdatoen for at søge midler fra puljen til produktionsomkostninger for sæsonafhængige kunstnere udskudt til den 1. november, hvor den midlertidige kompensationsordning udløber. 

I forhold til den midlertidige kompensationsordning kan man som professionel kunstner få dækket op til 90 procent af tabte indtægter i en selvvalgt kompensationsperiode, der løber fra enten 1. maj til 31. juli 2020 eller fra den 1. juni til den 31. august 2020. 

Hvis man er eksempelvis sanger, musiker, danser, skuespiller, instruktør, billedkunster eller keramiker og har en sæsonafhængig indtægt i sommermånederne, så kan man være berettiget til kompensation. 

Puljens overordnede kriterier 

For at være berettiget til kompensation er der tre kriterier, man skal leve op til: 

  1. Man skal være professionel kunstner med en årlig indtægt på 100.000 til 800.000 kroner. 
  2. Ansøgerens gennemsnitlige månedlige indtægt skal normalt være 50 procent højere i perioden maj til juli eller juni til august sammenlignet med den gennemsnitlige månedlige indtægt for resten af året. 
  3. Man skal have oplevet en indtægtsnedgang på mindst 50 procent i kompensationsperioden i forhold til samme periode i enten 2017, 2018 eller 2019. 

Derudover er det et krav, at arrangementerne, som de tabte indtægter er relateret til, er støttet eller støtteberettiget i arrangørordningerne. Det betyder blandt andet, at indtægtstabet skal være knyttet til offentlig tilgængelige arrangementer, der er baseret på kontrakter indgået før den 6. april 2020, og at arrangementerne skulle afholdes i Danmark med et forventet deltagerantal på mindst 350 personer. Det gælder, at arrangementerne skal være aflyst, udskudt eller væsentligt ændret på grund af COVID-19 og forsamlingsforbuddet.   

Ansøgningerne behandles løbende, og den sidste frist for indsendelse af ansøgning til puljen er nu lørdag den 31. oktober kl. 23.59. 

Læs mere om ordningen 

Læs "Spørgsmål/svar" om ordningen "Midlertidig kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere"

Ny dato for åbning af ny pulje  

I forlængelse af kompensationsordningen for særligt sæsonafhængige, åbner puljen til produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. nu søndag den 1. november. For at søge puljen skal man have søgt eller være berettiget til støtte under kompensationsordningen for særligt sæsonafhængige ved Slots- og kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen. 

Puljen retter sig mod eksempelvis sæsonafhængige, selvstændige og kunstnere, der har oplevet økonomiske tab i forhold til afholdte produktionsomkostninger på grund af aflysninger af arrangementer i løbet af sommeren som følge af COVID-19/ forsamlingsforbuddet. Puljen åbner for ansøgninger søndag den 1. november, hvor der ikke længere er mulighed for at søge kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. 

Læs mere om ordningen 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 09.00-16.00 - fredag til kl. 15.00.

 

 

Opdateret 08. januar 2021