Nu kan sæsonafhængige selvstændige og kunstnere søge kompensation for produktionsomkostninger

10.11.2020
Sæsonafhængige selvstændige, freelancere og kunstnere, der har oplevet tab af indtægter på grund af aflyste arrangementer, kan nu søge om kompensation for allerede afholdte omkostninger til disse arrangementer.

Hvis man som for eksempel sæsonafhængig selvstændig, freelancer eller kunstner har haft udgifter til produktionsomkostninger, der knytter sig til større arrangementer hen over sommeren,  som blev aflyst som følge af COVID-19, så kan man nu søge om kompensation for produktionsomkostningerne. 

Kompensationen kan søges gennem puljen "Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere m.v.", som nu er åbnet for ansøgninger. Der er ansøgningsfrist den 30. november 2020.    

Hvem kan søge ordningen?

Ordningen kan søges af eksempelvis kunstnere, freelancere og selvstændige, der tidligere har modtaget kompensation fra kompensationsordningerne for blandt andet sæsonafhængige selvstændige og kunstnere hos Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsen, eller hvis man har formodning om, at man ville have været kompensationsberettiget under disse ordninger. 

Hvad kan der søges støtte til? 

  • Produktionsomkostninger som for eksempel udgifter til leje af udstyr, lokaler og telte, der er direkte knyttet til et specifikt arrangementet, som ikke kan anvendes til andre formål. Produktionsomkostningerne skal være afholdt inden den 6. april 2020. 
  • Lønomkostninger afholdt før den 6. april 2020, som er direkte relateret til leverancer til det arrangement, hvortil der kan søges om kompensation. 

Der kan ydes støtte for op til 60 procent af produktionsomkostningerne, der knytter sig til perioden inden den 6. april 2020. For at kunne søge ordningen skal kompensationen minimum udgøre 10.000 kroner.  

Produktionsomkostningerne skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige, freelanceren eller kunstneren skulle levere til, har opnået eller ville være berettiget til kompensation via kompensationsordningerne til arrangører hos Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsen. 

Hvis der ansøges for dækning af produktionsomkostninger på mere end 100.000 kroner, så skal ansøgningen påtegnes af en revisor. Der ydes kompensation for op til 80 procent af udgifter til revisor dog maksimalt 16.000 kroner, hvis ansøgningen udløser kompensation. 

Hvor søger man?

Man kan læse mere om ordningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan finde "spøgsmål/svar" til ordningen. Vær opmærksom på, at der findes to søgemuligheder:

Læs mere om ordningen

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19"

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 08. januar 2021