Nu bliver der åbnet for ansøgninger til hjælpepakker for kulturinstitutioner

20.05.2020
Kulturinstitutioner kan nu søge om kompensation for produktionsomkostninger, og særligt nødlidende kulturinstitutioner, der på grund af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs, kan søge yderligere kompensation.

De to første ordninger, der skal kompensere eksempelvis kulturinstitutioner under COVID-19-krisen, åbner i dag. 

Snart vil der desuden blive åbnet for ansøgninger om lønkompensation, kompensation for faste udgifter og en særlig ordning for kommunale kulturinstitutioner og visse kommunale koncert- og kulturhuse. Der vil blive udsendt særskilte nyheder om disse.  

Kompensation for produktionsomkostninger 

Der bliver åbnet for en midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Ordningen er åben for ansøgninger fra den 20. maj til og med den 1. september 2020.

Læs mere om og søg ordningen om midlertidig kompensation for produktionsomkostninger

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner

Der bliver desuden åbnet for ansøgninger til midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet der, som følge af COVID-19- foranstaltninger, er i risiko for at gå konkurs.

Ordningen er åben for ansøgninger fra den 20. maj til og med den 1. september 2020.

Læs mere om og søg ordningen kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner

Snart åbnes der for yderligere tre ordninger henvendt til kulturinstitutioner mv.: Lønkompensation, kompensation for faste omkostninger samt kompensation til kommunale institutioner og visse større kommunale koncert- og kulturhuse. Ordningerne vil blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00 

Nyhed er opdateret den 20. maj fsva information om muligheden for at søge lønkompensation, kompensation for faste omkostninger samt kompensation til kommunale institutioner og visse større kommunale koncert- og kulturhuse.

Opdateret 08. januar 2021