Nu åbner kompensationsordning for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer

22.06.2020
Der er nu åbent for ansøgninger om kompensation til arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19.

Der kan nu søges om kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område. 

Kompensationsordningen gælder for arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, og hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrangementer er væsentligt ændret som følge af COVID-19 i perioden fra den 6. marts til den 31. august 2020. 

Arrangører får dermed mulighed for at søge kompensation for tab, der påviseligt er direkte knyttet til aflyste, ændrede eller udskudte forestillinger som følge af COVID-19. 

Hvem kan søge? 

Man kan søge ordningen, hvis man:

  • Er arrangør på kultur- og idrætsområdet (for eksempel virksomheder, institutioner, fonde og foreninger) af et arrangement på over 350 samtidige deltagere og som modtager 50 procent eller mere i offentligt driftstilskud.
  • Er et kommunalt spillested med en publikumskapacitet på over 350 uanset andel af offentlig finansiering. 

Der kan søges tilskud til arrangementer, der var planlagt til at skulle finde sted i perioden fra den 6. marts til den 31. august 2020, som har været åbne for offentlig tilmelding senest den 6. april 2020. Det er ikke muligt for statsinstitutioner at søge midler fra puljen. 

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrer uddelinger fra puljen. 

Fakta om puljen

Puljen er på 250 millioner kroner og er etableret på baggrund af en politisk aftale imellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere.

Aftalen er udmøntet i Aktstykke nr. 189 den 4. juni 2020 om som led i en forlængelse og udvidelse af den eksisterende kompensationsordning, som yder kompensation til arrangører af større arrangementer, der aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af COVID-19.

Puljen er åben for ansøgninger indtil den 31. december 2020. Ansøgningerne bliver behandlet løbende i hele perioden.

Læs aktstykket nr. 189 af 20. maj 2020

Læs mere om denne og andre ordninger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00

Opdateret 08. januar 2021