Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindtægter bliver forlænget

25.06.2020
Den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst er forlænget med en måned og kan nu søges frem til den 8. august 2020. Det gælder både ordningen og ansøgningsfristen.

En bred aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet betyder, at en omfattende økonomisk genopretningspakke fremover vil erstatte de hjælpepakker, der eksisterer i dag. 

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 oprettede regeringen med bred opbakning fra Folketingets partier en midlertidig kunststøtteordning for professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. 

Ansøgningsfristen for ordningen blev oprindeligt udmeldt til at være den 8. juli 2020. Nu er fristen og ordningen forlænget frem til den 8. august 2020.

Ordningen omfatter professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder.

Ordningen retter sig mod kunstnere som i enten 2017, 2018 eller 2019 har haft en indtægt på kunstnerisk virke på mindst 100.000 kr med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed.. Der kan søges om kompensation for tabte indtægter fra kunstneriske virke.

Hvad betyder det for ansøgere?

Hvis du allerede har søgt den midlertidige kunststøtteordning, kan du indsende et tillægsbilag for den forlængede periode, som så tilføjes din eksisterende sag. 

Hvis du ikke har søgt ordningen tidligere, skal du gå ind på ansøgningsmodulet, hvor begge perioder er tilgængelige. 

Læs mere om hvordan du forlænger din ansøgning under "Den midlertidige kunststøtteordning"

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: 33 74 50 00

Opdateret 21. januar 2021