Kulturinstitutioner kan nu søge en ny, målrettet kompensationsordning for faste omkostninger

11.09.2020
Nu er der ekstra hjælp at hente for de kulturinstitutioner, der henover sommeren har haft omsætningsnedgang på grund af Corona-restriktioner.

Den nye målrettede kompensationsordning for faste omkostninger har til formål at støtte kulturinstitutioner, der i perioden fra den 9. juli til den 31. august 2020 fortsat har været påvirket af restriktioner såsom åbningsforbud, forsamlingsforbud, grænselukninger eller følger af Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Fakta om ordningen

Kulturinstitutioner, der har haft åbningsforbud eller haft en omsætningsnedgang på mindst 35 procent grundet de nævnte restriktioner, kan søge om at få dækket den kommercielle andel af deres faste omkostninger for perioden efter en trappemodel, der dækker mellem 25 og 80 procent, afhængig af omsætningsnedgangen. Ved åbningsforbud dækker ordningen 100 procent af den kommercielle andel af de faste omkostninger. 

Hvem kan søge? 

Ordningen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. inden for Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område. Herudover kan kommunale kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Kulturministeriet, samt seks navngivne kulturinstitutioner, også søge ordningen. Det drejer sig om Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Ordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, kan søges fra i dag og frem til den 30. september 2020. Institutioner, der har haft en omsætningsnedgang som følge af forsamlingsforbuddet, kan dog søge helt frem til den 30. november 2020.

Læs mere om ordningen for selvejende institutioner mv. og søg 

Læs mere om ordningen for kommunale og de seks navngivne kulturinstitutioner og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 08. januar 2021