Kultur og foreningsaktiviteter hjælper sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen

30.06.2020
Lydløse altandiskoteker, fodboldturneringer for landets væresteder og højskoleophold til ensomme ældre er blot nogle af de aktiviteter som skal forøge livskvaliteten blandt sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.

Der er nu uddelt 9,7 mio. kr. til en række projekter med kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen. I alt er der givet tilskud til 19 større projekter, mens der desuden er givet løbende givet tilskud til 53 mindre projekter fordelt over hele landet.

Fortsat mulighed for at søge tilskud til projekter

Der er stadig mulighed for at søge tilskud fra puljen til både større og mindre projekter, der skal hjælpe til at mindske ensomhed og mistrivsel samt forøge livskvaliteten blandt ældre, sårbare og udsatte under corona-krisen.

For ansøgninger til mindre projekter (10.000 kr. til 50.000 kr.) er ansøgningsfristen løbende frem til 1. oktober, eller til der ikke er flere midler tilbage.

Søg puljen for mindre projekter på 10.000 til 50.000 kr.

For større projekter (51.000 kr.-2.000.000 kr.) er der ansøgningsfrist den 1. september 2020.

Søg puljen for større projekter på 51.000 til 2.000.000 kr.

Fakta om puljen 

Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvor der indgår en samlet pulje på i alt 20 millioner kroner til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre borgere i forbindelse med corona-krisen. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer puljen. 

Se hvem der har fået tilskud til større projekter 

Se hvem der har fået tilskud til mindre projekter 

Yderligere oplysninger

For spørgsmål eller vejledning kontakt Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00  

Opdateret 08. januar 2021