Kompensation til sæsonafhængige kunstnere udløber snart

17.09.2020
Slots- og Kulturstyrelsen minder alle sæsonafhængige kunstnere om, at det stadig er muligt at søge om kompensation fra ordningen "Midlertidig kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere". Der er ansøgningsfrist onsdag den 30. september.

Onsdag den 30. september er der ansøgningsfrist for ordningen "Midlertidig kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere". Som professionel kunstner kan man få dækket op til 90 procent af tabte indtægter i en selvvalgt kompensationsperiode, der løber fra enten 1. maj til 31. juli 2020 eller fra den 1. juni til den 31. august 2020. 

Hvis man er eksempelvis sanger, musiker, danser, skuespiller, instruktør, billedkunster eller keramiker og har en sæsonafhængig indtægt i sommermånederne, så kan man være berettiget til kompensation. 

Puljens overordnede kriterier 

For at være berettiget til kompensation er der tre kriterier, man skal leve op til: 

  1. Man skal være professionel kunstner med en årlig indtægt på 100.000 til 800.000 kroner.
  2. Ansøgerens gennemsnitlige månedlige indtægt skal normalt være 50 procent højere i perioden maj til juli eller juni til august sammenlignet med den gennemsnitlige, månedlige indtægt for resten af året.
  3. Man skal have oplevet en indtægtsnedgang på mindst 50 procent i kompensationsperioden i forhold til samme periode i enten 2017, 2018 eller 2019. 

Derudover er det et krav, at arrangementerne, som de tabte indtægter er relateret til, er støttet eller støtteberettiget i arrangørordningerne. Det betyder blandt andet, at indtægtstabet skal være knyttet til offentligt tilgængelige arrangementer, der er baseret på kontrakter indgået før den 6. april 2020, og at arrangementerne skulle afholdes i Danmark med et forventet deltagerantal på mindst 350 personer. Det gælder, at arrangementerne skal være aflyst/udskudt/væsentligt ændret på grund af COVID-19 og forsamlingsforbuddet.  

Ansøgningerne behandles løbende, og den sidste frist for indsendelse af ansøgning til puljen er onsdag den 30. september kl. 23:59.

Læs mere om kriterierne og søg kompensation

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00

Opdateret 08. januar 2021