Husk ansøgningsfristen den 31. oktober for første periode af aktivitetspuljen

30.10.2020
Kulturaktører har siden den 30. september kunnet søge tilskud til nye eller allerede planlagte kulturaktiviteter for perioden fra den 1. september til den 31. oktober 2020. Puljen for første periode af aktivitetspulje til kulturaktiviteter lukker for ansøgninger den 31. oktober.

Den nuværende periode for aktivitetspulje til kulturaktiviteter er stadig åben for ansøgninger til aktiviteter, som er afholdt eller planlægges afholdt i perioden fra den 1. september til den 31. oktober. 

Det er vigtigt, at man – hvis man søger om tilskud for perioden fra den 1. september til den 31. oktober – indsender en ansøgning senest den 31. oktober, også selvom det for nylig er blevet politisk vedtaget, at puljen bliver forlænget med en ny periode. 

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter bliver forlænget med en ny periode, der løber fra den 1. november 2020 til den 31. januar 2021. Der vil snarest blive åbnet for ansøgninger til den nye periode fra den 1. november til den 31. januar med ansøgningsfrist den 31. januar 2021. 

Der lukkes for ansøgninger til aktiviteter afholdt inden for puljens første periode fra den 1. september til den 31. oktober for at sikre, at der ikke sker et overlap af ansøgninger for de to forskellige ansøgningsperioder. 

Puljens overordnede kriterier 

Aktivitetspuljen kan søges af blandt andet foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder, som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter som for eksempel teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer. 

Puljens overordnede kriterier er:

  • Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer.
  • Puljen yder tilskud på op til 65 procent af kulturaktivitetens udgifter.
  • Der kan søges om maksimum 1,5 millioner kroner per aktivitet.
  • Hver ansøger kan højst modtage 6 millioner kroner i tilskud fra puljen. 

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, som administrerer aktivitetspuljen og en lang række andre coronarelaterede kompensationsordninger. 

Læs mere om kompensationsordninger og puljer  

Tilmelding til nyheder om COVID-19-relaterede tiltag 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 09.00-16.00 - fredag til kl. 15.00.

Opdateret 08. januar 2021