Forlystelsesparker kan snart søge refusion for tilsynsudgifter i 2020

23.11.2020
Ny pulje giver forlystelsesparker mulighed for at søge om kompensation for udgifter forbundet med tilsyn af forlystelsesapparater og erhvervskøretøjer i 2020. Puljen forventes at åbne snarest med frist for ansøgninger fredag den 11. december 2020.

Den nye pulje med støtte til forlystelsesparkerne er en del af den politiske aftale fra den 27. oktober, der har til formål at støtte erhverv, som har været særligt påvirket af coronarestriktionerne det seneste år. Puljen støtter forlystelsesparker, der har haft tilsynsudgifter til forlystelsesapparater og erhvervskøretøjer i løbet af 2020. 

Ansøgningerne til puljen bliver behandlet løbende, og den sidste frist for indsendelse af ansøgninger er fredag den 11. december 2020. 

Fakta om puljen

Formålet med puljen er at refundere allerede afholdte udgifter for forlystelsesparker, der har haft udgifter til syn af forlystelsesapparater og erhvervskøretøjer i 2020. 

Puljen kan søges af CVR-registrerede forlystelsesparker, der lever op til kravene i bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Det betyder blandt andet, at synet skal være foretaget af private virksomheder, der er godkendt af Dansk Akkreditering eller et lignende akkrediteringsorgan.

Puljen åbner inden for kort tid. Hvis man abonnerer på nyheder fra Slots- og Kulturstyrelsen om COVID-19-relaterede nyheder, får man besked om åbningen af puljen direkte i indbakken.

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19" 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 09-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 08. januar 2021