Den midlertidige kunststøtteordning genåbner med nye ansøgningsmuligheder

18.12.2020
Nu bliver det muligt at søge den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster på baggrund af en referenceperiode fra ét af de tre forgående år 2019, 2018 eller 2017. Ændringen sker med tilbagevirkende kraft fra den 1. september

Der er indgået politisk aftale om at justere den midlertidige kunststøtteordning, så der gives mulighed for, at kunstnere, der ikke kan dokumentere eller sandsynligøre tabte indtægter grundet manglende aftaler, bookinger mv., kan søge støtte på baggrund af en referenceperiode.

Det er muligt at søge støtte fra den midlertidige kunststøtteordning frem til den 31. januar 2021. 

Fakta om ordningen

Man kan med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2020 søge på baggrund af en referenceperiode fra de tilsvarende måneder i enten 2019, 2018 eller 2017. Dette gælder for perioderne fra den 1. september til den 31. oktober 2020 samt fra den 1. november til den 31. december 2020. 

For begge støtteperioder gælder, at den tabte indtægt minimum skal udgøre 30 procent af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed fra ansøgerens kunstneriske indtægt.

Det vil fortsat være muligt at søge ordningen ved at sandsynliggøre sine tabte kunstneriske indtægter ud fra ordningens gældende restriktioner i perioden fra den 1. september til den 31. december 2020.  

Hvad betyder det for ansøgere?

Muligheden for at søge på baggrund af en referenceperiode gælder for perioderne fra dem 1. september til den 31. oktober samt fra den 1. november til den 31. december 2020.

Hvis man allerede har modtaget støtte fra en eller begge perioder, men ikke har modtaget det maksimale kompensationsbeløb, bliver det muligt via referenceperioden at søge for det resterende beløb op til 23.000 kroner per måned.

Læs mere og søg ordningen

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 08. januar 2021