Daghøjskoler får adgang til pulje, og kompensationsperiode udvides

15.05.2020
Daghøjskoler kan nu søge kompensation på lige fod med folkehøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet. Institutionerne kan få kompensation for tabt deltagerbetaling fra den 9. marts til og med den 8. juli 2020.

Ved en politisk aftale den 14. maj 2020 blev den særlige kompensationsordning, der skal kompensere folkehøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for tabt deltagerbetaling, forlænget og udvidet frem til og med 8. juli 2020.

Kompensationsordningen inkluderer nu også daghøjskoler, der som noget nyt kan søge kompensation fra i dag. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen, som har været åben siden den 21. april i år. 

Hvem kan søge?

Alle godkendte folkehøjskoler under Lov om folkehøjskoler, der modtager statstilskud, samt daghøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet under Folkeoplysningsloven. 

Hvad kan der søges kompensation for?

Der kan ydes kompensation for op til 90 procent af den tabte deltagerbetaling for perioden fra den 9. marts til den 8. juli 2020 som følge af COVID-19. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter. 

Se de specifikke ordninger for, hvordan henholdsvis indtægter og udgifter skal opgøres for de forskellige institutioner. 

Læs mere om kompensationsordningerne under Kulturministeriet

Søg om kompensation 

Søg kompensation for folkehøjskoler 

Søg kompensation for aftenskoler og daghøjskoler

Søg kompensation for Folkeuniversitet

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00

Opdateret 15. maj 2020