COVID-19: Nu kan folkehøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet søge kompensation

21.04.2020
Det er nu muligt for folkehøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet at søge kompensation i forbindelse med nedlukning som følge af COVID-19.

Ved en politisk aftale den 31. marts blev der etableret en særlig kompensationsordning, der skal kompensere folkehøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for tabt deltagerbetaling.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen, og der er i dag åbnet for ansøgninger. 

Hvem kan søge?

Alle godkendte danske folkehøjskoler under Lov om folkehøjskoler, der modtager statstilskud, samt aftenskoler og Folkeuniversitetet under Folkeoplysningsloven. 

Hvad kan der søges kompensation for?

Der kan ydes kompensation for op til 90 procent af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som følge af COVID-19. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter. 

Læs mere om kompensationsordningerne under Kulturministeriet 

Søg om kompensation

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriet Corona-hotline: 33 74 50 00  

Opdateret 21. januar 2021