Ansøgningsfristen for den første periode af aktivitetspuljen forlænges til den 9. november

30.10.2020
Fristen for ansøgninger til "Aktivitetspulje til kulturaktiviteter", som er afholdt eller planlægges afholdt i perioden fra den 1. september til den 31. oktober 2020, forlænges til den 9. november.

Søger man tilskud til kulturaktiviteter i perioden fra den 1. september til den 31. oktober 2020, kan man stadig indsende sin ansøgning helt frem til den 9. november. 

Det er desuden politisk vedtaget, at puljen forlænges med en ny periode fra den 1. november 2020 til 31. januar 2021. Snarest efter fristen den 9. november for den første periode af aktivitetspuljen vil der blive åbnet for ansøgninger til den nye periode af puljen.

Fakta om puljen

Aktivitetspuljen kan søges af blandt andet foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder, som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter som for eksempel teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer. 

Puljens overordnede kriterier er som følgende:

  • Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer.
  • Puljen yder tilskud på op til 65 procent af kulturaktivitetens udgifter.
  • Der kan søges om maksimum 1,5 millioner kroner per aktivitet.
  • Hver ansøger kan højst modtage 6 millioner kroner i tilskud fra puljen.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, som administrerer aktivitetspuljen og en lang række andre coronarelaterede kompensationsordninger.

Læs mere om kompensationsordninger og puljer

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 09.00-16.00 - fredag til kl. 15.00.

Opdateret 08. januar 2021