Åbningstider for Corona-hotlinen mellem jul og nytår

22.12.2020
Frem mod jul og mellem jul og nytår sidder medarbejdere klar til at besvare opkald på Corona-hotlinen om hjælpeordningerne på Kulturministeriets område.

Åbningstiderne resten af 2020 er som følger: 

Den 22. og 23. december er hotlinen åben fra kl. 10.00 - 15.00.

Den 28., 29. og 30. december er hotlinen åben fra kl. 10.00 – 13.00. 

Ny politisk aftale om kompensation af den 17. december

Regeringen og et flertal af Folketinget blev den 17. december enige om yderligere corona-hjælp til kulturen. Der er tale om et tillæg til aftalen om kompensation til hele landet fra den 10. december. 

Udover at forlænge en række kompensationsordninger bliver der etableret nye puljer målrettet folkehøjskolerne, museerne og de sæsonafhængige kunstnere i løbet af julen. 

Når ordningerne er etableret, vil de kunne søges via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

Læs mere om den nye politiske aftale

Læs mere og søg kompensationsordningerne på Kulturministeriets område  

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: Tlf.: 33 74 50 00 

Opdateret 22. december 2020