Tiltag på medieområdet i forbindelse med COVID-19

31.03.2020
Regeringen har iværksat tiltag på medieområdet for at modvirke de negative konsekvenser af COVID-19.

Tiltagene består konkret i at dels at styrke de skrevne mediers likviditet, dels at hjælpe de ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer.

Mediestøtten for 2020

Den redaktionelle produktionsstøtte for 2020 udbetales hurtigst muligt, således at der allerede i april udbetales 368,1 mio. kr. samlet frem for 119,4 mio. kr. i første rate, som ellers var planlagt. Dette sker i samråd med Medienævnet.

De ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer

De ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer får dispensation for kravet om, at de enkelte stationer er forpligtet til at skulle sende nyt indhold hver uge. Dette sker ved, at der foretages de nødvendige ændringer i de respektive bekendtgørelser.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Kulturministeriet

Yderligere oplysninger 

Spørgsmål kan rettes til Slots- og Kulturstyrelsens medieenhed: medi@slks.dk

Opdateret 31. marts 2020

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. udtalelsen, kan du kontakte os her