Modtag redaktionel produktionsstøtte i 2021

01.09.2020
Medienævnet yder også i 2021 produktionsstøtte til nyhedsmedier. Ansøgninger kan indsendes nu og frem til torsdag den 1. oktober 2020.

Det er nu igen muligt for nyhedsmedier at søge om tilskud til redaktionel produktion.

Medienævnet yder redaktionel produktionsstøtte til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier i henhold til lov om mediestøtte. Det følger blandt andet af loven, at nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum, består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. Der er desuden en række andre betingelser, der skal opfyldes for at opnå støtte

For at komme i betragtning til redaktionel produktionsstøtte i 2021 skal en ansøgning eller indberetning være indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen senest torsdag den 1. oktober 2020 kl. 12.00. Følg nedenstående guide for ansøgning eller indberetning.

Hvis det er første gang, der søges om redaktionel produktionsstøtte, eller mediet har modtaget produktionsstøtte før 2020, men ikke i 2020:

Læs mere om redaktionel produktionsstøtte

Hvis mediet har modtaget redaktionel produktionsstøtte i 2020:

Læs mere om redaktionel produktionsstøtte – indberetning

Hvis mediet gerne vil søge om kompensation for tabte annonceindtægter:

Læs mere om støtte ordningen her

Yderligere oplysninger:

Medienævnets sekretariat, tlf.: 33 73 33 28, mediestotte@slks.dk 

 

Opdateret 01. september 2020