Medier kan stadig nå at søge om kompensation for tab af annonceindtægter

24.06.2020
Det er fortsat muligt for medievirksomheder at søge om kompensation for tab af annonceindtægter som følge af COVID-19. Ansøgningsfristen er mandag den 29. juni kl. 12.00.

Ved en politisk aftale indgået mellem regeringen og partierne Venstre, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Konservative, Alternativet og De fire grønne løsgængere blev det besluttet at etablere en særlig kompensationsordning, der skal kompensere for op mod 80 procent af et medies samlede nedgang i annonceindtægter, som er en direkte følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19.

Hvad kan der søges kompensation for?

Der kan ydes kompensation for op til 80 procent af et medies nedgang i annonceindtægter for perioden fra den 9. marts til den 8. juli 2020 i forhold til en referenceperiode, hvis nedgangen er en direkte følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19.

Hvem kan søge i denne runde?

Følgende medier kan søge ordningen i denne runde:

  • Kommercielle radio- og tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af radio- og fjernsynsloven.
  • Kommercielle radio- og tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til registrering i medfør af radio- og fjernsynsloven.
  • Podcasts samt trykte og digitale dagblade, fritstående skrevne digitale nyhedsmedier, ugeaviser, magasiner og fagblade med videre, der ikke er omfattet af ovenstående, men er omfattet af Pressenævnets kompetence og på ansøgningstidspunktet er anmeldt hos Pressenævnet.

Nyhedsmedier, der modtager redaktionel produktionsstøtte i tilskudsåret 2020, kan også søge kompensation efter ordningen, men kan først ansøge i oktober 2020. Ansøgningsfristen for disse medier offentliggøres på styrelsens hjemmeside i midten af september 2020.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerer ordningen, og ansøgninger til kompensationsordningen skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest mandag den 29. juni kl. 12.00.

Søg om kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00

Opdateret 26. juni 2020