Medienævnet uddeler redaktionel produktionsstøtte for 2021

18.12.2020
Redaktionel produktionsstøtte for 2021 er netop blevet uddelt af Medienævnet.

Medienævnet har i denne runde behandlet 19 nye ansøgninger, 35 stikprøver og 62 indberetninger. Af de nye ansøgninger fik otte ansøgninger tilsagn, og 35 stikprøver blev godkendt.

Afslag til nye ansøgere blev blandt andet givet, da projekterne efter Medienævnets vurdering ikke er et nyhedsmedie i lovens forstand, og at ansøgernes medier ikke har et indhold, hvor det redaktionelle stof i form af artikler med videre er inden for et bredt emneområde, hvor de ikke primært behandler politiske, samfundsrelaterede samt kulturelle temaer.

Næste ansøgningsfrist for redaktionel produktionsstøtte er den 1. oktober 2021.

Læs mere om redaktionel produktionsstøtte

Se liste over tilskudsmodtagere

Yderligere oplysninger:

Medienævnets sekretariat: mediestotte@remove-this.slks.dk

Opdateret 18. december 2020