Medienævnet uddeler ny runde innovationsstøtte

15.05.2020
Den første runde innovationsstøtte i 2020 er blevet uddelt af Medienævnet.


Medienævnet har netop uddelt 8.124.222 millioner kroner i innovationsstøtte i den første runde, som Nævnet har uddelt i år. Puljen består af både etableringsstøtte og udviklingsstøtte.

Nævnet har i denne omgang modtaget i alt 25 ansøgninger, og ud af dem var 13 om etableringsstøtte og 12 om udviklingsstøtte. Ud af 25 ansøgninger har 9 fået tilsagn, mens 16 har fået afslag.

Afslagene skyldes blandt andet, at projekterne efter Medienævnets vurdering ikke er nyhedsmedier i lovens forstand, at mediet ikke har et indhold, hvor det redaktionelle stof i form af artikler med videre er inden for et bredt emneområde, og at det redaktionelle stof ikke primært behandler såvel politiske, samfundsrelaterede som kulturelle temaer.

Derudover er der også givet afslag begrundet i, at nogle projekter ikke er økonomisk selvbærende, og at egenfinansieringen ikke har opfyldt lovens minimumskrav.

Medienævnet har vurderet og prioriteret ansøgningerne i henhold til formålet med ordningen. Næste frist for at søge innovationsstøtte er den 14. august 2020.

Læs mere om innovationspuljen

Se liste over tilskudsmodtagere

Yderligere oplysninger:

Medienævnets sekretariat: mediestotte@slks.dk

 

Opdateret 15. maj 2020