Medienævnet uddeler ny runde innovationsstøtte

03.11.2020
Den anden runde innovationsstøtte i 2020 er blevet uddelt af Medienævnet.

Medienævnet har netop uddelt 9.941.409 kroner i innovationsstøtte i den anden runde, som Nævnet har uddelt i år. Puljen består af både etableringsstøtte og udviklingsstøtte.

Nævnet har i denne omgang modtaget i alt 41 ansøgninger, og ud af dem var 27 om etableringsstøtte og 14 om udviklingsstøtte. Ud af 41 ansøgninger har 17 fået tilsagn, mens 24 har fået afslag.

Afslagene skyldes blandt andet, at projekterne efter Medienævnets vurdering ikke er nyhedsmedier i lovens forstand, at mediet ikke har et indhold, hvor det redaktionelle stof i form af artikler med videre er inden for et bredt emneområde, og at det redaktionelle stof ikke primært behandler såvel politiske, samfundsrelaterede som kulturelle temaer.

Derudover er der også givet afslag begrundet i, at nogle projekter ikke er økonomisk selvbærende, og at egenfinansieringen ikke har opfyldt lovens minimumskrav.

Medienævnet har vurderet og prioriteret ansøgningerne i henhold til formålet med ordningen. Næste frist for at søge innovationsstøtte er den 7. januar 2021.

Læs mere om innovationspuljen

Se liste over tilskudsmodtagere

Yderligere oplysninger:
Medienævnets sekretariat: mediestotte@slks.dk 

Opdateret 03. november 2020