Nu er "Pulje til kultur i udsatte boligområder" åben igen

04.03.2020
Puljen til kultur i udsatte boligområder støtter kulturelle aktiviteter i udsatte boligområder med udgangspunkt i demokrati, dialog og medborgerskab og projekter, der bygger på partnerskaber mellem kulturelle og boligsociale aktører.

Puljen til kultur i udsatte boligområder, der åbner i dag, har til formål at fremme engagement og integration i samfundet blandt beboere i udsatte boligområder gennem kulturel deltagelse. 

Puljen støtter projekter inden for kulturområdet, der gennem kulturelle indsatser skaber inklusion på tværs af generationer og sociale, kulturelle og religiøse forskelligheder. Der er deadline for ansøgninger den 17. april. 

Projekterne skal finde sted i et af de udsatte boligområder, der fremgår af "Liste over udsatte boligområder" pr. 1. december 2019.

Fakta om projektet

Der er afsat i alt 20 millioner kroner fra 2019-2022 til kultur i udsatte boligområder. Puljen blev fordelt for første gang i 2019, hvor Slots- og Kulturstyrelsen i samråd med et rådgivende udvalg bestående af medlemmer, som dækker det boligsociale og kulturelle område samt medborgerskabsperspektivet, besluttede at støtte i alt tre projekter.

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 02. marts 2021