Kom med på webinar om kunst og kultur i udsatte boligområder

16.12.2020
Til foråret afholder Slots- og Kulturstyrelsen fire webinarer om projekter, der har modtaget støtte fra "Pulje til kultur i udsatte boligområder" i 2020. Der er nu åbent for tilmelding til webinarerne.

Slots- og Kulturstyrelsens inviterer i foråret til fire webinarer om kunst og kultur i udsatte boligområder, hvor hvert webinar tager afsæt i konkret praksis og metodeudvikling i opstartsfasen i et af fire projekter, der fik støtte fra "Pulje til kultur i udsatte boligområder" i 2020. 

Formålet med webinarerne er at facilitere et rum for vidensdeling og erfaringsudveksling om praksis med særligt fokus på metodeudvikling. Derudover vil erfaringer og udfordringer med, hvordan coronasituationen har påvirket realiseringen af projekterne, blive diskuteret. 

Webinarerne, som det er gratis at deltage i, tager udgangspunkt i det udsatte boligområde, hvor projektet finder sted, og hvert webinar bliver gennemført med fire projektaktører fra hvert projekt. Det vil være en kunst- og kulturfaglig aktør, en boligsocial aktør og to borgere, som deltager i projektet. 

De fire projekter er ”Kysset” i Høje Taastrup, ”Vi fællesskaber vores by” i Gellerup ved Aarhus, ”Kulturskolen i Vollsmose” i Odense og ”Her hvor vi bor” i Nykøbing Falster. 

Teamleder Lotte Bjerre Kristoffersen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”På de fire webinarer sætter vi fokus på, hvordan kunst og kultur og social ansvarlighed kan tænkes sammen i nye fællesskaber. Vi tager udgangspunkt i projekter, der allerede er sat i gang, da de kan hjælpe med at belyse, hvordan lokalt og mangfoldigt engagement gennem kunst og kultur kan bidrage til nye praksisser for samskabelse. Projekterne skulle gerne styrke beboerdemokratiet i boligområderne, som så kan være løftestang for at udvikle medborgerskabskompetencer. Projekterne og deres metodeudvikling skaber læring om, hvordan vi sætter nye standarder for kvalitet som samtænker kunst, kultur og social ansvarlighed og på den måde styrker demokratiudvikling.”

Målgruppen for webinarerne er projektdeltagere fra projekter, der allerede har modtaget støtte fra puljen, aktører med interesse for at søge puljen i 2021 og andre med interesse for samskabelse baseret på kunst, kultur og social ansvarlighed. 

Tilmelding til webinarer

Webinarerne afvikles fra Taastrupgaard i Høje Taastrup på Sjælland torsdag den 4. februar, fra Gellerup i Aarhus torsdag den 11. februar, fra Vollsmose i Odense torsdag den 4. marts og fra Østerbro i Nykøbing Falster torsdag den 11. marts. 

Webinarerne begynder kl. 14.30 og slutter kl. 16.00. Det er gratis at tilmelde sig, og alle er velkommen på webinarerne. 

Tilmelding til webinar om kunst og kultur i udsatte boligområder 

Fakta om "Pulje til kultur i udsatte boligområder"

I forbindelse med regeringens parallelsamfundspakke fra 2019 er der afsat i alt 20 millioner kroner til "Pulje til kultur i udsatte boligområder" fordelt med 5 millioner kroner om året fra 2019 til 2022. 

Puljen til kultur i udsatte boligområder 2021 kan søges frem til og med den 12. februar 2021. 

Læs mere om puljen og søg midler

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Ida Brændholt Lundgaard, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00  

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 16. december 2020