Søg tilskud til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre

19.05.2020
Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, der udbyder kultur-, idræts-, foreningsaktiviteter, kan nu søge tilskud til aktiviteter for sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.

Der er nu åbent for ansøgninger til ”Pulje til kultur- idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen”. Puljen udmønter dele af politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område.

Formålet med puljen er at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under corona-krisen. Puljen giver tilskud til projekter, der gennem kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter forøger livskvaliteten og skaber fællesskab og sammenhold for sårbare, udsatte og ældre, og som dermed biddrager til at hjælpe de mest sårbare samfundsgrupper igennem krisen. Puljen er på i alt på 19,4 millioner kroner.

Hvem kan søge?

Det er kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, som indgår i et samarbejde med sociale aktører og institutioner med erfaring på området, der kan søge puljen.  

Tilskud til både større og mindre projekter

Ansøgere kan både søge tilskud til mindre projekter, hvor der er løbende ansøgningsfrist og til større projekter hvor der er ansøgningsfrist den 8. juni og den 1. september 2020.

Søg tilskud til mindre projekter, løbende ansøgningsfrist

Ansøgere kan søge tilskud på 10.000-50.000 kroner til mindre projekter. For disse projekter er ansøgningsfristen løbende, indtil der ikke er flere midler i puljen - dog senest den 1. oktober 2020. Der er i alt afsat 5 millioner kroner af den samlede pulje til projekttilskud på 10.000 - 50.000 kroner. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, så der hurtigt kan igangsættes projektaktiviteter til gavn for sårbare, udsatte og ældre borgere.  

Læs mere tilskud til mindre projekter og søg puljen 

Søg tilskud til større projekter, ansøgningsfrist den 8. juni og 1. september 2020

Ansøgere kan søge tilskud på 51.000 til 2.000.000 kroner til større projekter, der kommer et større antal borgere til gode. Der er afsat 14,4 millioner kroner af den samlede pulje til større projekter. For disse projekter er der ansøgningsfrist den 8. juni 2020 og den 1. september 2020.

Læs mere tilskud til større projekter og søg tilskud

Fakta om puljen 

Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvor der indgår en samlet pulje på i alt 20 millioner kroner til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre borgere i forbindelse med Corona-krisen. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om de politiske aftaler: 

Aftalen om hjælp til sårbare og udsatte grupper

Aftalen om hjælp til ældre under coronakrisen 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-hotline, tlf: 33 74 50 00

Opdateret 09. juni 2020