Kulturinstitutioner og foreninger med primært offentlig finansiering kan nu søge om kompensation til løn og faste omkostninger

18.06.2020
Blandt andre foreninger, selvejende institutioner og fonde på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område kan nu søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. I alt tre forskellige ordninger kan søges fra i dag.

Som en del af de hjælpepakker, der skal hjælpe danske kulturinstitutioner gennem coronakrisen, bliver der nu åbnet for, at blandt andet foreninger, selvejende institutioner og fonde på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger, når disse får dækket mere end 50 procent af deres ordinære driftsudgifter i offentligt driftstilskud. 

Det vil samtidig være muligt for visse kommunale kulturinstitutioner at søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger gennem en særskilt ordning. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrer uddelinger fra ordningerne.

Ordningen vedrørende lønkompensation

Der bliver åbnet for ansøgninger til en midlertidig lønkompensationsordning på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område til blandt andet foreninger, selvejende institutioner og fonde med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Ordningen vedrørende lønkompensation kan søges frem til den 30. juli 2020.

Læs mere om ordningen vedrørende lønkompensation

Kompensation for faste omkostninger

Der kan nu søges kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område til blandt andet foreninger, selvejende institutioner og fonde med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19.

Ordningen vedrørende kompensation for faste omkostninger kan søges frem til den 31. august 2020.

Læs mere om ordningen for faste omkostninger

Kompensation til kommunale institutioner

Kommunale institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, vil gennem denne ordning kunne søge om lønkompensation og/eller kompensation for faste omkostninger, såfremt de lever op til de øvrige gældende kriterier for de to ordninger. 

Dette gælder herudover specifikt for institutionerne Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Der kan søges om lønkompensation for kommunale institutioner frem til den 30. juli 2020 og om kompensation for faste omkostninger frem til den 31. august 2020.

Læs mere om "Lønkompensation" 

Læs mere om "Faste omkostninger" 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00

Opdateret 20. august 2020