Biblioteker kan søge tilskud til læselyst for alle

22.06.2020
Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre kan nu søge tilskud til udviklingsprojekter, der øger danskernes læselyst og styrker læsefællesskaber. Der er ansøgningsfrist tirsdag den 15. september.

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre er nu åben for ansøgninger. Man kan søge tilskud til projekter med fokus på, hvordan læsning og litteratur kan formidles og tilgængeliggøres både fysisk og digitalt for danskere i alle livets faser. 

Puljen skal i år understøtte fremadrettet kulturel aktivitet ved blandt andet at inddrage forfattere og kunstnere i projekterne og at støtte op om fællesskaber med udgangspunkt i litteratur og læsning.  

Biblioteker sætter skub i læselysten

Der er i disse år et stort fokus på læsning og læselyst i Danmark. Folkebibliotekerne er helt essentielle institutioner, når det handler om at stimulere læselyst, skabe fællesskaber og øget deltagelse blandt landets borgere, og de pædagogiske læringscentre har direkte adgang til alle skolebørn – også dem, der ellers ikke kommer på biblioteket. 

Med indsatsområdet "Læselyst og læsefællesskaber for alle" under ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” er ønsket at understøtte bibliotekernes og læringscentrenes gode arbejde med læselyst. 

Hjælp til kulturlivet

På baggrund af en opfordring fra Danmarks Biblioteksforening skal projekterne denne gang inddrage kunstnere og forfattere til eksempelvis formidlingsaktiviteter, arrangementer eller mere forpligtende samarbejder, så projekterne kan bidrage til at afbøde nogle af konsekvenserne af coronakrisen og være en hjælp til at holde kulturlivets hjul i gang.

Bliv inspireret af andre

Der findes allerede mange gode erfaringer på landets biblioteker om, hvordan læselysten vækkes hos borgere i alle aldre. I Bibliotekernes Projektbank kan man finde inspiration og information om igangværende og afsluttede projekter, som  har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsen.

Find inspiration i Bibliotekernes Projektbank

Fakta om puljen

Kulturministeriet støtter udviklingen af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre med ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”. Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af bibliotekerne og deres opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. 

Det er kulturministeren, der træffer afgørelse om de strategiske indsatsområder for puljen, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Læs mere om puljen "Læselyst og læsefællesskaber for alle"

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Spørgsmål til puljen kan rettes til bibliotekskonsulenterne: 
Jeppe Bjerregaard Jessen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00.
Kamma Kirk Sørensen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00.
Nina From Jensen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00.
Signe Thomsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00.

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 22. juni 2020