12 museer får kvalitetstjek i 2021

24.11.2020
Slots- og Kulturstyrelsen har nu udvalgt de 12 statsanerkendte museer, som styrelsen vil besøge næste år i forbindelse med en kvalitetsvurdering.

Hvert år er Slots- og Kulturstyrelsen på besigtigelse på en række statsanerkendte museer landet over. Styrelsen foretager løbende kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer, og cirka hvert 10. år kommer styrelsens fagfolk på besøg. 

I 2021 vil der – udover at sikre at kvaliteten er i top – også være fokus på, at coronarestriktionerne bliver fulgt til punkt og prikke ude på museerne.   

Enhedschef Ole Winther, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

"Sommerpakken, der gav entré til halv pris på danske museer i en sommer i coronaens tegn, har været en kæmpe succes. Det siger noget om, hvor stort et aktiv vores museer er for Danmark og danskerne. Derfor er det også vigtigt, at vi fortsat har et tæt og konstruktivt samarbejde med museerne og landets kommuner om at sikre en høj kvalitet på de statsanerkendte museer både hvad angår spændende oplevelser og udstillinger, men også når det gælder forskning og sikring af samlingerne.” 

Kvalitetsvurderingerne er et led i Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med og rådgivning af museerne og fungerer som en dialog mellem styrelsen og det enkelte museum. Formålet med kvalitetsvurderingerne er både at sikre, at museerne overholder krav og forpligtigelser i museumsloven, men også at støtte op om en konstruktiv og frugtbar udvikling af de statsanerkendte museer i Danmark.     

Udvalgte museer bliver vurderet

De udvalgte museer, der skal kvalitetsvurderes i 2021, afspejler både kunst- og kulturhistoriske museer, og museerne er valgt på baggrund af risiko, væsentlighed og kadence. Som udgangspunkt bliver de statsanerkendte museer kvalitetsvurderet cirka hvert 10. år, dog bliver landets største museerne vurderet lidt oftere. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan også udpege museer, hvor der kan være usikkerhed om kvaliteten. Vurderingerne bliver primært foretaget på baggrund af nøgletal fra museernes egne årlige indberetninger til styrelsen. 

De 12 museer, der skal kvalitetsvurderes i 2021, er: 

 • Billund Kommunes Museer
 • Fuglsang Kunstmuseum
 • Furesø Museer
 • Greve Museum
 • Kastrupgårdsamlingen
 • Kongernes Kronologiske Samlinger
 • Lemvig Museum
 • Ny Carlsberg Glyptoteket
 • Museum Skanderborg
 • Ruderdals Museer
 • Vejle Museerne
 • Viborg Museum 

Når Slots- og Kulturstyrelsens museumskonsulenter har været på besigtigelse, bliver der udarbejdet en rapport. Der går som regel to til tre måneder fra en besigtigelse på et museum, til der foreligger en endelig rapport. Kvalitetsvurderingsrapporterne bliver offentliggjort på hjemmesiden. 

Læs offentliggjorte kvalitetsvurderingsrapporter 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Ole Winther, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

* Nyheden er opdateret d. 26. april 2021:

På grund af Corona-restriktionerne er det ikke muligt for Slots- og Kulturstyrelsen af gennemføre de planlagt Kvalitetsvurderinger. I 2021 vil følgende museer blive kvalitetsvurderet:

Lemvig museum

Vejle Museerne

Rudersdal Museum

Viborg Museum

Kastrupgaard Samlingen

Opdateret 26. april 2021